Μανωλάκος Σπύρος

Η ζωή μας ... μονομερής ενέργεια!

Me

Κόκκινες Γραμμές

100%
Πλήρης προστασία κατοικίας από κατασχέσεις
100%
Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα & νερό
100%
Ανάπτυξη για όλους
100%
Δημοκρατικές διαδικασίες στην ευρ. ένωση